Nasze Usługi

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą

Pompy ciepła

Czy poszukują Państwo wydajnego systemu grzewczego?

 

Czy jest dla Państwa ważna nie tylko ekonomia, ale też ekologia?

 

Jeśli tak, serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez naszą firmę i złożenia zamówienia na nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne, w których się specjalizujemy. Przedsiębiorstwo GreenTec ma swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego i obsługuje Klientów z Gdańska, Gdyni, Trójmiasta, a także całego województwa pomorskiego.

 

Nowoczesne ogrzewanie

Jednym z proponowanych przez nas rozwiązań, cieszących się w ostatnich latach bardzo dużą popularnością, są pompy ciepła. To urządzenia chłodnicze stosowane do celów grzewczych, do działania wykorzystujące zjawisko termodynamiki, czyli szereg znanych zjawisk i przemian fizycznych. Ich funkcjonowanie polega na procesach podobnych do tych, które zachodzą w lodówkach, lecz na wyższych poziomach temperatury.

 

Jak to działa?

Pompa ciepła odbiera energię ze źródła o niskiej temperaturze (np. powietrze zewnętrzne) i transferuje ją („przepompowuje”) do źródła o wyższej temperaturze (instalacja grzewcza). Źródło o niskiej temperaturze nazywamy źródłem dolnym, a źródło o wyższej temperaturze nazywamy źródłem górnym. Aby nastąpiło przekazanie ciepła ze źródła o niższej temperaturze (powietrza zewnętrznego) do źródła o wyższej temperaturze (instalacja grzewcza), do pompy musi być dostarczona energia z zewnątrz. W tym celu, najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną podaną z zewnątrz (druga zasada termodynamiki).

 

Chcąc opisać działanie urządzenia typu powietrze/woda, należy wziąć pod uwagę cztery kluczowe procesy:

  1. Czynnik chłodniczy (ciecz wrząca już przy około -500C) przemieszcza się przez parownik i odbiera energię z przepływającego powietrza (źródła dolnego). Pobierając energię wrze, odparowuje i przechodzi w stan lotny – parę.
  2. Para czynnika zostaje sprężona w sprężarce do odpowiednio wysokiego poziomu ciśnienia, przez co temperatura pary znajdującej się w obiegu pompy ciepła wzrasta jeszcze bardziej (do około <700C).
  3. W skraplaczu (źródło górne) sprężona para skrapla się, przechodząc z powrotem w stan ciekły, oddając energię przepływającemu czynnikowi grzewczemu – z reguły wodzie w obiegu grzewczym.
  4. Ciekły czynnik chłodniczy w obiegu pompy ciepła zostaje rozprężony w zaworze rozprężnym – poziomy ciśnienia oraz temperatury znów wracają na odpowiedni poziom (następuje proces odparowania). Czynnik następnie powraca do parownika, aby po raz kolejny być wykorzystanym w całym procesie.

Jakie niesie korzyści?

Bez względu na to, z którego alternatywnego źródła pompa ciepła pobierać będzie energię (powietrze, woda lub grunt), jej instalacja oraz wykorzystanie do ogrzewania wody użytkowej w obiekcie mieszkalnym przyniesie Państwu wymierne korzyści. Działanie systemu zostało zaprojektowane tak, że nie generuje wysokich kosztów związanych z jego funkcjonowaniem, a eksploatacja nie wiąże się też z wytwarzaniem i emisją do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla.

 

Nasza propozycja, którą kierujemy do mieszkańców Gdańska, Gdyni, Trójmiasta i wszystkich osób zamieszkujących województwo pomorskie, z pewnością wzbudzi Państwa zainteresowanie ze względu na płynące z instalacji pompy ciepła korzyści.

 

Jak działa pompa ciepła