Domy Energooszczędne

Nowoczesność, oszczędność, wygoda

Domy energooszczędne to te, których zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń jest nie większe jak 70kWh/m2 na rok. Obecnie budowane domy rzadko spełniają ten parametr, a „developerzy” pomimo niespełnienia tego warunku, nazywają swoje budowle mianem energooszczędnych.

Jednym z powodów jest „pseudo oszczędność” na materiałach termoizolacyjnych a druga, to zwykła nieznajomość zasad budowy takich domów. Niestety takie podejście sprawia, że później energia użytkowa jest zużywana dużo bardziej.

Każdy dom musi mieć swój projekt, a na podstawie projektu łatwo jest obliczyć zapotrzebowanie danego budynku na energię cieplną. W razie niespełnienia warunków, w prosty sposób można dobrać takie materiały, dzięki którym nasz dom stanie się energooszczędnym.

Jeżeli decydujemy się na dom murowany, warto poszukać budowniczych znających temat i budujących z należytą starannością. Błędy popełnione przy budowie będą trudne do wyeliminowania a o nich zwykle dowiadujemy się długo po fakcie.

Najlepszą możliwością zamieszkania w domu energooszczędnym jest powierzenie jego budowy firmie z dużym doświadczeniem, najlepiej budowy prefabrykowanego.

Taki dom przygotowywany jest w fabryce, gdzie składane są wszystkie ściany, okna i drzwi osadzane „na sucho” bez mostków, przygotowywane są stropy, więźba… Budowa takiego domu trwa około 3 miesięcy, dom jest od razu gotowy do zamieszkania. Jest suchy, nie potrzeba go suszyć a rachunki za ogrzewanie są bardzo niskie. Dla przykładu: dom 170 m kw ogrzejemy przez cały rok za kwotę 1500-2000 pln.

Ściana energooszczędna i pasywna

1. Tynk zewnętrzny
2. Podkład oraz siatką podtynkowa
3. Styropian wraz z warstwą kleju 120 mm
4. Płyta Fermacell 12,5 mm
5. Konstrukcja ramowa z drewna KVH 160 mm
6. Wełna mineralna wypełniająca konstrukcję drewnianą 160 mm
7. Folia paroizolacyjna
8. Płyta Fermacell / Konstrukcja ramowa 50mm
9. Warstwa powietrza 10 mm
10. Wełna mineralna wypełniająca konstrukcję drewnianą 50 mm, WLG 040
11. Konstrukcja ramowa z drewna 60 mm
12. Płyta Fermacell 12,5 mm

Dla porównania: ściana w tradycyjnej, murowanej technologii, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła U=0,13W/m2K musiałby mieć grubość około 50mm i być zbudowana z materiałów o najwyższych parametrach.

Podstawowe parametry charakteryzujące domy:

Energia użytkowa – Euco

Energia użytkowa, której potrzebujemy do ogrzania domu – taka ilość ciepła, którą musimy dostarczyć, aby ogrzać pomieszczenia w naszym domu. Energia użytkowa to np.:

- ilość ciepła potrzebna do ogrzania powietrza wentylacyjnego

- ilość ciepła potrzebna do ogrzania ciepłej wody użytkowej (CWU)

- ilość ciepła potrzebna do chłodzenia pomieszczeń, o ile wykorzystywany jest układ chłodzenia, np. klimatyzacja

- ilość ciepła, która, poprzez przenikanie „ucieka” na zewnątrz – mostki cieplne

Należy dążyć do uzyskania jak najniższego współczynnika EUco. Im niższy współczynnik, tym wyższa jakość izolacji budynku, urządzeń grzewczych, systemu ogrzewania (np. niskotemperaturowy), a energia użytkowa jest zużywana w mniejszym stopniu.

Współczynnik EUco powie nam do jakiej kategorii możemy zakwalifikować nasz dom – pasywny, niskoenergetyczny, energooszczędny lub plasujący się poza parametrami.

Wartości współczynników EUco dla poszczególnych kategorii:

Dom pasywny – Euco < 15kWh/m2rok

Dom niskoenergetyczny – Euco < 40kWh/m2rok

Dom energooszczędny – Euco < 70kWh/m2rok

Domy o zapotrzebowaniu 120-180kWh/m2rok to domy budowane zgodnie z przepisami, jednak żaden świadomy, rozsądny inwestor nie zdecyduje się na budowę takiego domu.


Energia końcowa – EK

Wartość, która pokaże nam ile będziemy płacić za ogrzewanie naszego domu w skali roku. Jest to ilość energii, którą musimy dostarczyć do grzejników, ogrzewania płaszczyznowego (np. podłogówka) aby te ogrzały nasz dom. EK to także energia użytkowa potrzebna na cele strat przez wentylację oraz CWU.


Energia pierwotna EP

Całkowita efektywność energetyczna budynku – energia użytkowa brutto. Uwzględnia, poza energią końcową, wszystkie nakłady związane z dostarczeniem energii do granicy budynku wszystkich nośników energii – olej opałowy, energia odnawialna, gaz, prąd.

Uwzględnia wszystkie straty związane z produkcją energii i jej dostarczeniem do domu. Energia pierwotna dla domu ogrzewanego czystym prądem zawiera energię wytworzenia prądu (np. z węgla), straty na przesyle prądu oraz EK.


Gdybyście się Państwo decydowali na budowę energooszczędnego bądź pasywnego domu zapraszamy do kontaktu.

Z pewnością pomożemy, przedstawimy możliwości, zaproponujemy rozwiązania energooszczędne a także dobierzemy adekwatny system grzewczy oparty na odnawialnych źródłach energii, układ wentylacji w odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz wspomaganie przy użyciu elektrowni fotowoltaicznej.