Posiadane certyfikaty i uprawnienia

Te niezbędne do naszej pracy

1. CERTYFIKAT F-GAZOWY

Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 25 czerwca 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw i kontroli szczelności urządzeń chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015.
Ustawa z dn.15 maja 2015 (Dz.U. 2015/ poz. 881) nakłada obowiązek prowadzenia Karty Urządzenia  dla zamontowanych  urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 3kg SZWO lub F-gazów (FGC). Częstotliwość sprawdzania urządzeń pod względem wycieków, zależna jest od ilości czynnika:

- dla ilości czynnika powyżej 3 kg do 30 kg przynajmniej raz w roku
- dla ilości czynnika powyżej 30 kg do 300 kg przynajmniej raz na 6 miesięcy
- dla ilości czynnika powyżej 300 kg przynajmniej raz na 3 miesiące

Wpisy w  Karcie Urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni Certyfikat F-gazowy. Wszystkie dotychczasowe certyfikaty, wydane na podstawie "starych" przepisów z 2004 roku tracą ważność.

2. PANASONIC – AKREDYTACJA

- Pompy ciepła Panasonic Aquarea
- Urządzenia klimatyzacyjne RAC, PACi

3. VIESSMANN - CERTYFIKAT

- Montaż i uruchomienie pomp ciepła Vitocal
- Montaż i uruchomienie – kotły wiszące i kompaktowe Vitopend, Vitodens

4. ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE w zakresie dozoru i eksploatacji sieci do 1kV